Informacje ogólne

 

Koszty pobytu w przedszkolu

Pobyt dziecka w godz. 8.00-13.00 jest bezpłatny. Pobyt dziecka 6-letniego w godz. 7.00-17.00 jest bezpłatny.
Pobyt dziecka w godzinach 7.00-8.00 oraz 13.00-17.00 jest płatny 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 

Koszty wyżywienia

8.30 Śniadanie – 2 zł
10.00 Dzienna porcja owocowa – 1 zł
12.00 Drugie danie – 5 zł
14.30 Pierwsze danie obiadowe – 3 zł
16.00 Podwieczorek – 2 zł
 

 

 

 

 

 

 

Opłata przedszkolna

Rozliczenie płatności następować będzie po skończonym miesiącu tj. pierwsza płatność będzie wyliczona po zakończeniu września z uwzględnieniem faktycznych obecności dziecka.
Wysokość miesięcznej opłaty przedszkolnej jest przesyłana sms do 5 dnia miesiąca następnego na wskazany przez rodzica numer telefonu, a szczegółowe rozliczenie na podany adres e-mail.
Nieobecność dziecka w przedszkolu o godz. 9.00 oznacza zgłoszoną nieobecność całodniową i odliczenie zdeklarowanej dziennej stawki żywieniowej.
Obecność dziecka w przedszkolu o godz. 9.00 oznacza korzystanie przez dziecko ze wszystkich zadeklarowanych posiłków dziennych oraz naliczenie zdeklarowanej dziennej stawki żywieniowej
Rodzic jest zobowiązany do zdeklarowania ilości godzin dziennego pobytu dziecka. Na podstawie deklaracji następuje naliczenie ilości godzin podlegająca rozliczeniu z uwzględnieniem odliczeń za dni nieobecności w przedszkolu.
Termin płatności do 15 dnia każdego miesiąca.
Dokonanie opłaty po terminie powoduje utratę prawa do odliczeń.
 

 

Rada Rodziców

Składka na Grupową Radę Rodziców jest dobrowolna.
Wysokość składki rodzice deklarują samodzielnie, uwzględniając bieżące potrzeby grupy wynikające z realizacji założonych celów edukacyjno-wychowawczych
 

Czas pracy przedszkola

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00
Prosimy o przyprowadzanie dzieci do godz. 8.30.  Wprowadzamy dziecko do sali informując nauczyciela, odbieramy za wiedzą nauczyciela.
W godzinach 8.00-13.00 przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 

 

Nieobecność dziecka

Nieobecność dziecka w przedszkolu o godz. 9.00 oznacza zgłoszoną nieobecność całodniową i odliczenie zdeklarowanej dziennej stawki żywieniowej.
Obecność dziecka w przedszkolu o godz. 9.00 oznacza korzystanie przez dziecko ze wszystkich zadeklarowanych posiłków dziennych.
Spóźnienie dziecka do przedszkola /dziecko przyjdzie po godz. 9.00/ należy zgłosić telefonicznie najpóźniej do godz. 8.00 do P. Teresy Furmańczuk pod numerem telefonu 792 514 106.
Brak zgłoszenia spóźnienia powoduje nie uwzględnienie dziecka w całodziennym wyżywieniu
 

Dni wolne w roku przedszkolnym 2019/2020

1.11 (Dzień Wszystkich Świętych)

11.11 (Dzień Niepodległości)

25.12 (Boże Narodzenie)

26.12 (Drugi Dzień Świąt)

01.01 (Nowy Rok)

06.01 (Święto Trzech Króli)

13.04 (Poniedziałek Wielkanocny)

1.05 (Święto Pracy)

11.06 (Boże Ciało)

 

Kontakt

P. Elżbieta Bacińska – w sprawach pedagogicznych /osobiście na terenie przedszkola/

P. Magdalena Kacperska – w sprawach organizacyjnych i finansowych /tel. 504 047 426/

P. Teresa Furmańczuk – w sprawach związanych z żywieniem /tel. 792 514 106/