Ramowy rozkład dnia Jeżyków

7.00-8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań. 8.00-8.20 Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Zabawy ruchowe, ćwiczenia i zabawy rytmiczno-ruchowe. Zabawy integrujące zespół dziecięcy. 8.20-8.30 Przygotowanie do śniadania 8.30-9.00 Śniadanie I 9.00 – 9.30 Realizacja zajęć dydaktycznych z całą grupą w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego 9.30 […]