Rekrutacja do Publicznego Przedszkola „Akademia Pod Modrzewiem” Filia Ołtarzew – lista dzieci zakwalifikowanych

Numer wniosku Status kandydata
2023/P/04573 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/03563 Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie
2023/P/04005 Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie
2023/P/04237 Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie
2023/P/04350 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/03596 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04806 Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie
2023/P/04876 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04196 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04419 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/03578 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/03615 Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie
2023/P/05308 Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie
2023/P/04840 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/05254 Zakwalifikowany
2023/P/04292 Zakwalifikowany
2023/P/03743 Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie
2023/P/05261 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/03935 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/05302 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04046 Zakwalifikowany
2023/P/05306 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/05230 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/05035 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04667 Zakwalifikowany
2023/P/05276 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/05285 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04782 Zakwalifikowany
2023/P/04233 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/03749 Zakwalifikowany
2023/P/05014 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/05016 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04129 Zakwalifikowany
2023/P/03644 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/03937 Zakwalifikowany
2023/P/03594 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/03681 Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie
2023/P/03715 Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie
2023/P/04620 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/05125 Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie
2023/P/04975 Zakwalifikowany
2023/P/03699 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/05127 Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie
2023/P/03994 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04114 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04732 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/03972 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04604 Zakwalifikowany
2023/P/04603 Zakwalifikowany
2023/P/04655 Zakwalifikowany
2023/P/03891 Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie
2023/P/04600 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04564 Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie
2023/P/04029 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04242 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/03875 Zakwalifikowany
2023/P/05006 Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie
2023/P/05033 Zakwalifikowany
2023/P/04622 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04049 Zakwalifikowany
2023/P/03595 Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie
2023/P/04644 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04184 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04401 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04313 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04236 Zakwalifikowany
2023/P/03872 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04413 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/03532 Zakwalifikowany
2023/P/03542 Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie
2023/P/04798 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04036 Zakwalifikowany
2023/P/03733 Zakwalifikowany
2023/P/03659 Zakwalifikowany
2023/P/05043 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04310 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/03848 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04351 Zakwalifikowany
2023/P/04540 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/03549 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/03690 Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie
2023/P/04931 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04230 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04777 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04390 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/03719 Zakwalifikowany
2023/P/05118 Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie
2023/P/04985 Zakwalifikowany
2023/P/03525 Zakwalifikowany
2023/P/05215 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04950 Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie
2023/P/03973 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/05040 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/03827 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04133 Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie
2023/P/03796 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/03567 Zakwalifikowany
2023/P/03760 Zakwalifikowany
2023/P/04660 Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie
2023/P/03844 Zakwalifikowany
2023/P/04930 Zakwalifikowany
2023/P/03924 Zakwalifikowany
2023/P/03652 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/03860 Zakwalifikowany
2023/P/05120 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/03966 Zakwalifikowany
2023/P/04827 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04823 Zakwalifikowany
2023/P/03741 Zakwalifikowany
2023/P/04370 Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie
2023/P/04045 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04993 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04043 Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie
2023/P/04794 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/03673 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04616 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04502 Zakwalifikowany
2023/P/04134 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/05206 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04055 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/03969 Zakwalifikowany
2023/P/04902 Zakwalifikowany
2023/P/04841 Zakwalifikowany
2023/P/03730 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/05163 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/03642 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04656 Zakwalifikowany
2023/P/04854 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/03905 Zakwalifikowany
2023/P/03602 Zakwalifikowany
2023/P/04526 Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie
2023/P/04808 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04885 Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie
2023/P/05274 Zakwalifikowany
2023/P/03556 Zakwalifikowany
2023/P/03853 Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie
2023/P/04023 Zakwalifikowany
2023/P/03942 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04733 Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie
2023/P/04496 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04920 Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie
2023/P/03866 Zakwalifikowany
2023/P/04218 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04315 Zakwalifikowany
2023/P/04935 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04869 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04868 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/03766 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04793 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04739 Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie
2023/P/04898 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04652 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04140 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04451 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/03530 Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie
2023/P/03982 Zakwalifikowany
2023/P/04165 Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie
2023/P/03868 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04677 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/03899 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04102 Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie
2023/P/03896 Zakwalifikowany
2023/P/03701 Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie
2023/P/03632 Zakwalifikowany