Aktualności
Aktualności

Zebranie organizacyjne dla Rodziców

Drodzy Rodzice, zapraszamy w dniu 07.09.2016 o godz. 17.00 na pierwsze zebranie organizacyjne w roku szkolnym 2016/2017

----------------------------------------------------------------------------

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Drodzy Rodzice, od dnia 1.09.2016r. rozpoczynamy nowy rok szkolny. Przedszkole będzie czynne w godz. 7.00-17.00. Prosimy o przyprowadzanie dzieci do godz. 8.30 tj. do śniadania. Jednocześnie informujemy, że od 1.09.2016r. w naszym przedszkolu pobyt w czasie realizacji podstawy programowej tj. w godz. 8.00-13.00 będzie bezpłatny. W dniu 1.09.2016r. otrzymają Państwo deklarację korzystania z godzin ponadwymiarowych tj. 7.00-8.00, 13.00-17.00 płatnych 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Prosimy również o sprawdzenie informacji na stronach ogłoszeń poszczególnych grup.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adaptacja w roku przedszkolnym 2016/2017

Informacje organizacyjne dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną w roku szkolnym 2016/2017 w Publicznym Przedszkolu „Akademia Pod Modrzewiem” prowadzonym przez Stowarzyszenie Rozwoju Macierzysza.

 

1. Zapraszamy na zajęcia adaptacyjne w dniach 29.08.2016-2.09.2016 w godz. 9-12.

Dzień 1 (29.08.2016) – dzieci przychodzą do przedszkola o godz. 9.00 z jednym z rodziców. Przynoszą do przedszkola wszystkie potrzebne rzeczy /opcjonalnie pościel/. W programie zajęcia adaptacyjne dla dzieci z czynnym udziałem rodziców.

Dzień 2 (30.08.2016) - dzieci przychodzą do przedszkola o godz. 9.00 z jednym z rodziców. W programie zajęcia adaptacyjne dla dzieci obserwowane przez rodziców. Oznacza to, że rodzic pozostaje w sali przedszkolnej, ale nie uczestniczy w zabawach, nie pomaga w samoobsłudze  dziecka. Dziecko musi otrzymać konkretny komunikat tj. rodzic jest blisko, ale dziecko jest pod opieką nauczyciela.

Dzień 3-5 (31.08.2016, 1,2.09.2016) – dzieci pozostają w przedszkolu bez rodziców, obowiązkowo przynoszą ulubioną przytulankę i dobry humor. Prosimy rodziców o krótkie pożegnanie z dzieckiem i nie wychodzenie do sali przedszkolnej. Ważne, by rozstanie odbyło się szybko i sprawnie. Każde dodatkowe pożegnanie, ponowne przytulenie sprawia, że dziecko koncentruje się na swoich emocjach, płaczu i coraz trudniej jest mu się uspokoić. Czas na wspólne utulanie wykorzystajcie w domu. Przedłużanie chwili pożegnania nie służy ani dziecku, ani żadnemu z opiekunów. Jeśli dziecko weszło już na salę, prosimy rodziców o nie sprawdzanie co robi, jak się bawi, czy płacze. Jeżeli będziecie Państwo chcieli dowiedzieć się jak sobie radzi w przedszkolu, proszę o telefon pod numer 504 047 426.

Dzień 6-10 (5.09.2016-9.09.2016) – dzieci pozostają w przedszkolu bez rodziców w godz. 7.00.-13.00.

 

2. Od dnia 12.09.2016 przedszkole będzie czynne w godz. 7.00-17.00. Prosimy o przyprowadzanie dzieci do godz. 8.30 (przed śniadaniem) oraz odbieranie najwcześniej o godz. 15.00 (po zupie).

 

3. Pierwszego dnia prosimy o przyniesienie tj. 29.08.2016:

W podpisanym worku /zostawiamy w szatni na miejscu przydzielonym dla naszego dziecka:

-) ubrania na zmianę (min. 3 zestawy) – majteczki, skarpetki, spodenki, bluzeczka z krótkim rękawkiem, bluzeczka z długim rękawem w worku – wszystkie podpisane (mogą być inicjały)!

-) kapcie na zmianę – na gumowej podeszwie, łatwe do zakładania, bez sznurowadeł.

 

W podpisanej torbie foliowej /zostawiamy w szatni na miejscu przydzielonym dla naszego dziecka/:

-) szczoteczka (podpisana), pasta do mycia zębów

-) dziewczynki szczotkę do włosów (podpisana)

-) fartuszek do prac plastycznych

-) 1 opakowanie chusteczek suchych w kartoniku 100 szt.

-) 1 opakowanie chusteczek mokrych

 

5. W dniu 31.08.2016 osoby deklarujące pobyt dziecka po godzinie 13.00 są zobowiązane do przyniesienia W podpisanej torbie foliowej /zostawiamy w sali przedszkolnej na wskazanym przez nauczyciela miejscu/:

-) mała poduszka w poszewce + kocyk typu IKEA w poszewce (małej) + prześcieradło małe z gumką (najlepiej kolorowe) + ubranko do leżakowania np. piżamka lub leginsy i koszulka /wymiary pościeli jak do łóżeczka niemowlęcego/

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny:

Magdalena Kacperska 504 047 426.

                                                                      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

!!!!!!! UWAGA !!!!!!!!!

Drodzy Rodzice, w związku z przekształceniem naszego przedszkola na przedszkole publiczne od 1.09.2016r. ulagają zmianie zasady rekrutacji na rok przedszkolny 2016/2017

 

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA „AKADEMIA POD MODRZEWIEM”

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola „Akademia Pod Modrzewiem” na rok szkolny 2016/2017 obowiązują następujące kryteria:

-) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone art.20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty, tzw. kryteria ustawowe,

-) na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone uchwałą Nr 2/2016 Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Macierzysza z dnia 29.02.2016r., tzw. kryteria organu prowadzącego zgodne z kryteriami samorządowymi Gminy Ożarów Mazowiecki

 

1. Kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

2. Każdemu kryterium organu prowadzącego przypisana jest określona liczba punktów.

3. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata.

4. Wniosek rodzic składa do przedszkola osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Stowarzyszenie Rozwoju Macierzysza, Macierzysz ul. Sochaczewska 89a, 05-850 Ożarów Mazowieckiw lub za pośrednictwem poczty internetowej na adres mkacperek@o2.pl.

5. Spełnianie kryteriów ustawowych  należy potwierdzić dołączając do wniosku określone w uchwale dokumenty.

6. Kryteria ustawowe brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:

 • Wielodzietność rodziny kandydata,
 • Niepełnosprawność kandydata,
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • Samotne wychowywanie kandydata,
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Dla potrzeb rekrutacji każdemu z tych kryteriów nadano wartość 60 pkt.

 

7. Kryteria organu prowadzącego

Kryteria organu prowadzącego

Suma

punktów

Dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania   przedszkolnego

30

Dziecko, którego oboje rodziców /opiekunowie prawni/   pracują/studiują w systemie stacjonarnym

15

Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne   lub będącego absolwentem przedszkola prowadzonego przez SRM

Kandydat jest mieszkańcem Macierzysza

15

Dziecko, którego rodzice mieszkają na terenie Gminy   Ożarów Mazowiecki i rozliczają podatek dochodowy jako mieszkańcy Gminy

 

Dziecko, którego rodzice mieszkają na terenie Macierzysza   i rozliczają podatek dochodowy jako mieszkańcy Macierzysza

10

 

 

5

Trudna sytuacja losowa rodziny /uzależnienie,   nieuleczalna choroba, niebieska karta/.

6

 

Kryterium dochodowe:

-) dochód mniejszy lub równy kwocie 335 zł

-) dochód powyżej 337 zł, a mniejszy lub równy kwocie 674   zł

-) dochód powyżej 674 zł, a mniejszy lub równy kwocie   1011 zł

-) dochód powyżej 1011 zł, a mniejszy lub równy   kwocie 1348 zł

-) dochód powyżej kwoty 1348 zł

 

4

3

2

1

0

 

8.Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz.721 ze zm.).
 • Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 ze zm.).

 

Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo oświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.

 

9. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów organu prowadzącego

 • Zatrudnienie (zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, wydruk z CeiIoDz. lub KRS
 • Oświadczenie o rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urządzie Skarbowym, jako mieszkaniec Gminy Ożarów Mazowiecki lub jako mieszkaniec Macierzysza
 • Oświadczenie  o trudnej sytuacji rodzinnej
 • Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata /przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku/

 

10. Terminy rekrutacji

-)Przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego - od dnia 01 marca 2016 r. do dnia 15 marca 2016 r. do godz. 16.00;

-) Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od dnia 01 marca 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r. do godz. 15.00;

-) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy o systemie oświaty – od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 06 kwietnia 2016 r.

-) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - dnia 22 kwietnia 2016 r. o godz. 14.00;

-) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia- od dnia 25 kwietnia 2016 r. do dnia 28 kwietnia 2016 r. do godz. 14.00;

-) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - dnia 29 kwietnia 2016 r. o godz. 14.00.

 

11.    Druk wniosku o przyjęcie do przedszkola, oświadczenia i ankiety do pobrania w sekretariacie przedszkola lub na stronie internetowej www.akademiapodmodrzewiem.pl

 

12. Informacje w sprawie zasad rekrutacji można uzyskać w przedszkolu lub telefonicznie 504 047 426