Rytmika

Zajęcia umuzykalniające prowadzone są we wszystkich grupach wiekowych. W zajęciach bierze udział cała grupa przedszkolna. Rytmika prowadzona jest w okresie od września do czerwca w wtorki i piątki, do 30 minut (z uwzględnieniem wieku i możliwości grupy). Zajęcia prowadzone przez mgr Zdzisława Wachnika – instruktora rytmiki z uprawnieniami pedagogicznymi, wieloletniego nauczyciela i lokalnego animatora kultury. Do dyspozycji dzieci i nauczyciela jest bogaty zbiór środków dydaktycznych- instrumentów i pomocy rytmicznych.

Podczas zajęć dzieci uczą się piosenek i inscenizacji ruchowych, które później prezentowane są na przedszkolnych uroczystościach. Na zajęciach z rytmiki maluchy nie tylko będą się świetnie bawić i nauczą się nowych piosenek ale również będą miały do czynienia z prawdziwymi instrumentami, które dodatkowo je zachęcą i uwrażliwią muzycznie.

Zajęcia realizowane są w oparciu o program autorski. Każde spotkanie realizowane jest w oparciu o temat przewodni. Zajęcia łączą aktywność dzieci z słuchaniem dzieł muzycznych, odczuwaniem muzyki całym ciałem (kształcenie wrażliwości muzycznej, słuchacz poddaje się muzyce i pozwala się jej „ponieść”, „wychodzi jej naprzeciw”) oraz tworzeniem muzyki za pomocą wszystkich dostępnych form angażujących myślenie.