Organ prowadzący

Publiczne Przedszkole „Akademia Pod Modrzewiem” działa na podstawie zezwolenia Nr 1/2016 wydanego przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego. Organem prowadzącym przedszkole jest Stowarzyszenie EUD.AKCJA z Macierzysza.