Ramowy rozkład dnia 4-latki

7.00-8.00 Schodzenie się dzieci ogólnorozwojowe zabawy indywidualne i zespołowe (tematyczne, konstrukcyjne, techniczne, badawcze, działania twórcze)praca indywidualna z dziećmiprace porządkowe w sali, 8.00-8.20 Ćwiczenia poranne, zabawy muzyczno-taneczne, zabawy integrujące grupę 8.20-8.30 Przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych 8.30-9.00 Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole. 9.00-9.30 […]