Zajęcia dodatkowe

REGULAMIN ZAJĘĆ DODATKOWYCH ORGANIZOWANYCH W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „AKADEMIA POD MODRZEWIEM” W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

  1. Na życzenie rodziców przedszkole może organizować zajęcia dodatkowe dla dzieci.
  2. Koszty zajęć dodatkowych pokrywają rodzice.
  3. Zajęcie jest organizowane przy zgłoszeniu min. 15 osób.
  4. O rezygnacji z zajęć oraz o zapisaniu dziecka na zajęcia rodzice zawiadamiają dyrektora przedszkola na piśmie, nie później niż przed rozpoczęciem danego miesiąca.
  5. Koszt miesięczny zajęć wynosi Piłka nożna – koszt 52 zł, Taniec – koszt 42 zł, Judo – koszt 47 zł, Balet – koszt 52 zł i obejmuje 4 zajęcia w miesiącu.
  6. Zajęcia dodatkowe są prowadzone przez nauczycieli Agencji Edukacyjnej Canaletto z siedzibą w Warszawie.
  7. Zajęcia niezrealizowane z powodu nieobecności instruktora muszą być odpracowane w późniejszym terminie ( podanym uprzednio rodzicom). W przypadku braku możliwości odrobienia zajęć rodzice otrzymują zwrot pieniędzy w formie obniżenia stawki za następny miesiąc.
  8. Rodzice są zwolnieni z opłat za zajęcia wyłącznie w przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka trwającej pełen miesiąc kalendarzowy.
  9. Instruktorzy prowadzący zajęcia muszą mieć odpowiednie kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.
  10. Odpłatność za zajęcia należy dokonywać do 15 dnia miesiąca przelewam bankowym

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie EDU.AKCJA Macierzysz Ul. Sochaczewska 89a

92 1020 1185 0000 4202 0089 2471

Tytuł wpłaty: Darowizna