Ubezpieczenie NNW w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo,

Dla wszystkich chętnych, którzy chcą przystąpić do Ubezpieczenia NNW dla dzieci, oferowanego przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, poniżej przekazujemy informacje jak zakupić umowę. Oferta jest kontynuacją ubezpieczenia z poprzednich lat.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że ubezpieczenie NNW jest dobrowolne.

Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu:

  • Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się wydarzyć na terytorium całego świata (24h na dobę).
  • Jest odpowiedzialność podczas uprawiania sportów w ramach zajęć szkolnych oraz w pozaszkolnych klubach – za wyjątkiem – sportów ekstremalnych (np. rafting, boks, łucznictwo) oraz uprawiania sportów w celach zarobkowych (def. zg. z OWU).
  • Jest odpowiedzialność za szkody powstałe podczas takich zajęć jak: karate, judo, jujitsu, capoeira, taekwondo, zapasy, kung-fu, kendo, tai chi, aikido; pływanie, jazda konna, piłka nożna, tenis.

Rodzic na jednej umowie może ubezpieczyć wszystkie swoje dzieci – zarówno dzieci młodsze uczęszczające do np. żłobka, przedszkola, jak i dzieci do 20 r.ż. które kontynuują naukę w innych szkołach np. LO, Technikum.

Co trzeba zrobić żeby wykupić ubezpieczenie NNW dla dziecka?

  1. Należy wejść na stronę www: https://szkola.compensa.pl
    a następnie wpisać hasło: 446623
  2. Określić liczbę dzieci oraz wybrać Wariant Ubezpieczenia
  3. Następnie wpisać dane rodzica i dziecka/dzieci oraz opłacić składkę w dowolny elektroniczny sposób.

Certyfikat potwierdzający zawarcie umowy zostanie automatycznie wysłany na wskazany przez Państwa adres email.

Załączniki:

Umowę można zawrzeć tylko do 15.11.2020 r.

Po tym terminie link nie będzie aktywny!