Organizacja roku szkolnego 2022/2023

Czas pracy przedszkolaPrzedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00.  W godzinach 8.00-13.00 przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego.  

Prosimy o przyprowadzanie dzieci do godz. 8.30 (dzieci spożywające śniadanie w przedszkolu) do godz. 8.45 (dzieci spożywające śniadanie w domu). Wprowadzamy dziecko do sali informując nauczyciela, odbieramy za wiedzą nauczyciela.
Nieobecność dzieckaNieobecność dziecka w przedszkolu o godz. 8.45 oznacza zgłoszoną nieobecność całodniową i odliczenie zdeklarowanej dziennej stawki żywieniowej.  

Obecność dziecka w przedszkolu o godz. 8.45 oznacza korzystanie przez dziecko ze wszystkich zadeklarowanych posiłków dziennych.  

Spóźnienie dziecka do przedszkola /dziecko przyjdzie po godz. 8.45/ lub nie korzystanie z zadeklarowanego posiłku należy zgłosić w systemie akademiapodmodrzewiem.obecnosci.pl. Zgłoszenia tylko do godz. 8.00  

Brak zgłoszenia spóźnienia powoduje nie uwzględnienie dziecka w całodziennym wyżywieniu. Brak zgłoszenia rezygnacji z zadeklarowanego posiłku oznacza naliczenie opłaty mimo nieobecności.  

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu są naliczane zgodnie z odbiciem karty na czytniku.
Dni wolne w roku przedszkolnym 2022/20231.11 (Wszystkich Świętych)
11.11 (Dzień Niepodległości) 26.12 (Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia)
06.01 (Święto Trzech Króli) 10.04 (Poniedziałek Wielkanocny)
1.05 (Międzynarodowe Święto Pracy)
3.05 (Święto Konstytucji 3 Maja)
8.06 (Boże Ciało)
Dni dyżuru opiekuńczego31.10 w godz. 7-17 (poniedziałek przed Dniem Wszystkich Świętych)
27-30.12 w godz. 7-17 (zimowa przerwa świąteczna)
2.05 w godz. 7-17 (wtorek przed Świętem Konstytucji)
9.06 godz. 7-17 (piątek po Bożym Ciele)
Dyżur wakacyjny3.07-25.08 Dyżur wakacyjny
28.08-31.08 Przerwa wakacyjna

Szczegółową organizację dyżuru wakacyjnego i dyżuru opiekuńczego będzie regulował Regulamin Organizacji Dyżurów Opiekuńczych w Publicznym Przedszkolu „Akademia Pod Modrzewiem” na rok szkolny 2022/2023 uzgodniony z Przedstawicielami Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców zatwierdzony i podany do wiadomości rodziców do 15 września 2022r.
KontaktP. Magdalena Kacperska – w sprawach organizacyjnych
/tel. 504 047 426/
P. Anna Skowrońska – w sprawach finansowych
/tel. 604 687 118/
P. Teresa Furmańczuk – w sprawach związanych z żywieniem Macierzysz
/tel. 792 514 106/
P. Beata Wichrowska – w sprawach związanych z żywieniem Ołtarzew
/tel. 509 702 286/

Opłaty przedszkolne w roku szkolnym 2022/2023


Koszty pobytu w przedszkolu
Pobyt dziecka w godz. 8.00-13.00 jest bezpłatny.

Pobyt dziecka objętego rocznym przygotowaniem przedszkolnym tj. rocznik 2016 w godz. 7.00-17.00 jest bezpłatny.

Pobyt dziecka z rocznika 2017, 2018, 2019 w godzinach 7.00-8.00 oraz 13.00-17.00 jest płatny 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
Koszty wyżywienia8.30 Śniadanie – 2 zł
10.30 Drugie śniadanie – 2 zł
12.30 Drugie danie – 8 zł
15.00 Pierwsze danie obiadowe – 3 zł
Opłata przedszkolnaRozliczenie płatności następować będzie po skończonym miesiącu tj. pierwsza płatność będzie wyliczona po zakończeniu września z uwzględnieniem faktycznych obecności dziecka. Wyjątek będzie stanowił miesiąc grudzień, za który płatność należy uiścić do 31.12.2020r.

Wysokość miesięcznej opłaty przedszkolnej ze szczegółowym rozliczeniem jest przesyłana poprzez system akademiapodmodrzewiem.obecnosci.pl.

Rodzic jest zobowiązany do zdeklarowania ilości godzin dziennego pobytu dziecka. Na podstawie deklaracji następuje naliczenie ilości godzin podlegająca rozliczeniu z uwzględnieniem odliczeń za godziny nieobecności dziecka w przedszkolu.

Wpłaty za pobyt i wyżywienie prosimy dokonywać na konto
Stowarzyszenie EDU.AKCJA 92 1020 1185 0000 4202 0089 2471
tytuł: Odpłatna działalność statutowa – Imię i nazwisko dziecka  

Termin płatności do 15 dnia każdego miesiąca.

Dokonanie opłaty po terminie powoduje utratę prawa do odliczeń.
Rada RodzicówSkładka na Przedszkolną Radę Rodziców jest dobrowolna. Wysokość składki zostaje wyliczona na początku roku szkolnego zgodnie z zakresem zadań realizowanych z funduszu.

Wpłaty na Przedszkolną Radę Rodziców prosimy dokonywać na konto
Stowarzyszenie EDU.AKCJA 92 1020 1185 0000 4202 0089 2471
tytuł: Darowizna – Imię i nazwisko dziecka  

Składka na Grupową Radę Rodziców jest dobrowolna. Wysokość składki rodzice deklarują samodzielnie, uwzględniając bieżące potrzeby grupy wynikające z realizacji założonych celów edukacyjno-wychowawczych.

Wpłaty na Grupową Radę Rodziców należy dokonywać do wyznaczonego Skarbnika grupy w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.