Rekrutacja do Publicznego Przedszkola „Akademia Pod Modrzewiem” Filia Macierzysz – lista dzieci zakwalifikowanych

Numer wniosku Status kandydata
2023/P/04806 Zakwalifikowany
2023/P/04857 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04353 Zakwalifikowany
2023/P/03578 Zakwalifikowany
2023/P/04270 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04269 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/03801 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/05306 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/05230 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/05035 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/03653 Zakwalifikowany
2023/P/04948 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04290 Zakwalifikowany
2023/P/03715 Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie
2023/P/03699 Zakwalifikowany
2023/P/04981 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/05127 Zakwalifikowany
2023/P/04772 Zakwalifikowany
2023/P/04114 Zakwalifikowany
2023/P/04732 Zakwalifikowany
2023/P/04029 Zakwalifikowany
2023/P/04242 Zakwalifikowany
2023/P/05087 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04576 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/03542 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/05057 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04540 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04390 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/03525 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/03815 Zakwalifikowany
2023/P/03567 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04710 Zakwalifikowany
2023/P/04709 Zakwalifikowany
2023/P/03966 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04993 Zakwalifikowany
2023/P/03554 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04092 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04616 Zakwalifikowany
2023/P/04378 Zakwalifikowany
2023/P/03528 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/05163 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/03642 Zakwalifikowany
2023/P/03602 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04526 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/03657 Zakwalifikowany
2023/P/04597 Zakwalifikowany
2023/P/04136 Zakwalifikowany
2023/P/04218 Zakwalifikowany
2023/P/04935 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/04531 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/03982 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2023/P/03899 Zakwalifikowany