My Sówki

CHARAKTERYSTYKA GRUPY

            Grupa przedszkolna „Sówki” liczy 24 dzieci, w tym 15 dziewczynek oraz 9 chłopców. Grupa złożona jest z dzieci 5 letnich.
            Praca wychowawczo – dydaktyczna w tej grupie obejmuje  realizację treści zawartych w:  Programie Wychowania Przedszkolnego „Kocham Przedszkole” autorstwa: M.A. Pleskot, A. Staszewska- Mieszek, w  tym przewodnika metodycznego „Plac zabaw. Pięciolatek. Cz.1-4” oraz dołączonych do niego ćwiczeniach a także rocznym planie pracy placówki.  Przewodnik zawiera pomysły i rozwiązania metodyczne umożliwiające zdobywanie przez dziecko różnych umiejętności.  Zabawy plastyczne, muzyczne i manualne wspierają wszechstronny rozwój motoryczny, intelektualny i społeczny. Tematy oraz karty pracy przedstawiane dzieciom są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci 5-letnich.