Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Drodzy Rodzice, po weryfikacji przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Publicznego Przedszkola „Akademia Pod Modrzewiem” Filia Macierzysz publikujemy listę dzieci kwalifikacyjną.

Numer wnioskuStatus kandydata
2020/P/00866Zakwalifikowany
2020/P/02438Zakwalifikowany
2020/P/02857Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02744Zakwalifikowany
2020/P/01377Zakwalifikowany
2020/P/01373Zakwalifikowany
2020/P/00950Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02182Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/00943Zakwalifikowany
2020/P/00946Zakwalifikowany
2020/P/01438Zakwalifikowany
2020/P/02684Zakwalifikowany
2020/P/01673Zakwalifikowany
2020/P/02679Zakwalifikowany
2020/P/00990Zakwalifikowany
2020/P/01927Zakwalifikowany
2020/P/01410Zakwalifikowany
2020/P/01036Zakwalifikowany
2020/P/02036Zakwalifikowany
2020/P/02037Zakwalifikowany
2020/P/01501Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02359Zakwalifikowany
2020/P/01210Zakwalifikowany
2020/P/01615Zakwalifikowany
2020/P/02118Zakwalifikowany
2020/P/01280Zakwalifikowany
2020/P/01261Zakwalifikowany
2020/P/02914Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/00922Zakwalifikowany
2020/P/02050Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie
2020/P/01058Zakwalifikowany
2020/P/00970Zakwalifikowany
2020/P/02908Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02907Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/01469Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/01798Zakwalifikowany
2020/P/02560Zakwalifikowany
2020/P/02394Zakwalifikowany
2020/P/01482Zakwalifikowany
2020/P/02920Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/00785Zakwalifikowany
2020/P/01408Zakwalifikowany
2020/P/01411Zakwalifikowany
2020/P/01398Zakwalifikowany
2020/P/02277Zakwalifikowany
2020/P/02242Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/01900Zakwalifikowany
2020/P/01360Zakwalifikowany
2020/P/02875Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie
2020/P/01584Zakwalifikowany
2020/P/01272Zakwalifikowany
2020/P/02288Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/00670Zakwalifikowany
2020/P/00678Zakwalifikowany
2020/P/01416Zakwalifikowany
2020/P/01987Zakwalifikowany
2020/P/01078Zakwalifikowany
2020/P/01077Zakwalifikowany
2020/P/00722Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02282Zakwalifikowany
2020/P/01909Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie
2020/P/02158Zakwalifikowany
2020/P/00731Zakwalifikowany
2020/P/01885Zakwalifikowany
2020/P/02832Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie
2020/P/01257Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/01471Zakwalifikowany
2020/P/02468Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02381Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02481Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02322Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/00791Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie
2020/P/02174Zakwalifikowany
2020/P/00884Zakwalifikowany
2020/P/02024Zakwalifikowany
2020/P/02201Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/01519Zakwalifikowany
2020/P/01169Zakwalifikowany
2020/P/02865Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/01387Zakwalifikowany
2020/P/02272Zakwalifikowany
2020/P/01283Niezakwalifikowany
2020/P/02715Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/00901Zakwalifikowany
2020/P/02714Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/01781Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02542Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie
2020/P/01968Zakwalifikowany
2020/P/01237Zakwalifikowany
2020/P/02045Zakwalifikowany
2020/P/01231Zakwalifikowany
2020/P/01227Zakwalifikowany
2020/P/01300Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/01181Zakwalifikowany
2020/P/01286Zakwalifikowany
2020/P/01809Niezakwalifikowany
2020/P/00820Zakwalifikowany
2020/P/01432Zakwalifikowany
2020/P/00853Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/00839Zakwalifikowany
2020/P/01662Zakwalifikowany
2020/P/01938Zakwalifikowany
2020/P/00714Zakwalifikowany
2020/P/01306Zakwalifikowany

Drodzy Rodzice, po weryfikacji przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Publicznego Przedszkola „Akademia Pod Modrzewiem” Filia Ołtarzew publikujemy listę dzieci kwalifikacyjną.

Numer wnioskuStatus kandydata
2020/P/01170Zakwalifikowany
2020/P/02726Zakwalifikowany
2020/P/01688Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02485Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/00845Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/01146Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/01553Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/01820Zakwalifikowany
2020/P/01838Zakwalifikowany
2020/P/02588Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02589Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/01903Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02438Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/01856Zakwalifikowany
2020/P/00875Zakwalifikowany
2020/P/01565Zakwalifikowany
2020/P/01247Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02857Zakwalifikowany
2020/P/02191Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie
2020/P/02211Zakwalifikowany
2020/P/02230Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02295Zakwalifikowany
2020/P/02341Zakwalifikowany
2020/P/02352Niezakwalifikowany
2020/P/01149Zakwalifikowany
2020/P/01745Niezakwalifikowany
2020/P/01259Niezakwalifikowany
2020/P/00950Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02929Zakwalifikowany
2020/P/00699Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/01265Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02684Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/01673Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02292Zakwalifikowany
2020/P/02596Niezakwalifikowany
2020/P/02327Zakwalifikowany
2020/P/00817Niezakwalifikowany
2020/P/01906Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02732Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/00902Zakwalifikowany
2020/P/02927Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/00900Zakwalifikowany
2020/P/00768Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02762Zakwalifikowany
2020/P/02037Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02719Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02188Niezakwalifikowany
2020/P/02914Zakwalifikowany
2020/P/00922Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/01846Niezakwalifikowany
2020/P/02112Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/00741Zakwalifikowany
2020/P/02275Zakwalifikowany
2020/P/00748Zakwalifikowany
2020/P/02216Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02658Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02289Zakwalifikowany
2020/P/02333Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/01953Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/01954Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02788Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02050Zakwalifikowany
2020/P/02935Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/01180Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02141Zakwalifikowany
2020/P/01469Zakwalifikowany
2020/P/01466Zakwalifikowany
2020/P/02192Zakwalifikowany
2020/P/02253Zakwalifikowany
2020/P/01245Zakwalifikowany
2020/P/00960Zakwalifikowany
2020/P/02560Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02543Niezakwalifikowany
2020/P/00802Zakwalifikowany
2020/P/02035Zakwalifikowany
2020/P/01482Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/01697Zakwalifikowany
2020/P/01982Zakwalifikowany
2020/P/01723Zakwalifikowany
2020/P/02312Niezakwalifikowany
2020/P/02810Zakwalifikowany
2020/P/02460Zakwalifikowany
2020/P/00738Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/01004Zakwalifikowany
2020/P/02367Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02880Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02242Zakwalifikowany
2020/P/02340Zakwalifikowany
2020/P/01209Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02222Zakwalifikowany
2020/P/01219Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/01607Zakwalifikowany
2020/P/02875Zakwalifikowany
2020/P/00691Zakwalifikowany
2020/P/02528Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02527Zakwalifikowany
2020/P/01855Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/01295Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02066Zakwalifikowany
2020/P/02069Zakwalifikowany
2020/P/01358Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/01287Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/01272Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02484Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02697Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/00823Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02234Zakwalifikowany
2020/P/01250Zakwalifikowany
2020/P/02809Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/01070Zakwalifikowany
2020/P/02053Zakwalifikowany
2020/P/00930Zakwalifikowany
2020/P/01564Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/01240Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/01909Zakwalifikowany
2020/P/01097Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02392Zakwalifikowany
2020/P/02039Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02093Zakwalifikowany
2020/P/01530Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02417Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/01081Zakwalifikowany
2020/P/01082Zakwalifikowany
2020/P/02522Zakwalifikowany
2020/P/02832Zakwalifikowany
2020/P/02898Zakwalifikowany
2020/P/00789Zakwalifikowany
2020/P/00795Zakwalifikowany
2020/P/01257Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2019/P/01206Niezakwalifikowany
2020/P/00854Zakwalifikowany
2020/P/02468Zakwalifikowany
2020/P/01404Zakwalifikowany
2020/P/02945Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02381Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02840Niezakwalifikowany
2020/P/02909Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02896Zakwalifikowany
2020/P/02391Zakwalifikowany
2020/P/02322Zakwalifikowany
2020/P/01230Zakwalifikowany
2020/P/00791Zakwalifikowany
2020/P/00928Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/01298Zakwalifikowany
2020/P/01888Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/01164Zakwalifikowany
2020/P/02564Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02775Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/01861Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02786Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02089Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/01735Zakwalifikowany
2020/P/01172Zakwalifikowany
2020/P/02934Zakwalifikowany
2020/P/02933Zakwalifikowany
2020/P/02865Zakwalifikowany
2020/P/01587Zakwalifikowany
2020/P/01805Zakwalifikowany
2020/P/00846Zakwalifikowany
2020/P/02247Zakwalifikowany
2020/P/01781Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/01279Niezakwalifikowany
2020/P/02884Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/01617Zakwalifikowany
2020/P/02542Zakwalifikowany
2020/P/02428Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02925Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/01422Zakwalifikowany
2020/P/02102Niezakwalifikowany
2020/P/01796Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/01090Zakwalifikowany
2020/P/00706Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/00820Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/00861Zakwalifikowany
2020/P/01021Zakwalifikowany
2020/P/01023Niezakwalifikowany
2020/P/01020Zakwalifikowany
2020/P/00704Zakwalifikowany
2020/P/02566Niezakwalifikowany
2020/P/02894Zakwalifikowany
2020/P/00906Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/00853Zakwalifikowany
2020/P/02393Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/01826Niezakwalifikowany
2020/P/02655Zakwalifikowany
2020/P/01143Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie
2020/P/02864Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie