Ramowy rozkład dnia 3-latka

7.00-8.00 Schodzenie się dzieci / do 8.00 odbywa się w grupie łączonej/ ogólnorozwojowe zabawy indywidualne i zespołowe (tematyczne, konstrukcyjne, techniczne, badawcze, działania twórcze)praca indywidualna z dziećmi, prace porządkowe w sali. 8.00-8.20 Ćwiczenia poranne, zabawy muzyczno-taneczne integrujące grupę 8.20-8.30 Przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych 8.30-9.00 Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego […]