Adaptacja w roku szkolnym 2023/2024

Informacje organizacyjne dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną w roku szkolnym 2023/2024 w Publicznym Przedszkolu „Akademia Pod Modrzewiem” prowadzonym przez Stowarzyszenie EDU.AKCJA. 1. Zapraszamy na zajęcia adaptacyjne w dniach 29.08.2023-1.09.2023  Dzień 1, 2 (29.08.2023, 30.08.2023) – dzieci przychodzą do przedszkola z jednym z rodziców. Przynoszą do przedszkola wszystkie potrzebne rzeczy /bez pościeli/. Zajęcia adaptacyjne będą miały charakter swobodnego eksplorowania Sali w obecności rodzica i zapoznania […]

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola „Akademia Pod Modrzewiem” Filia Macierzysz – lista dzieci zakwalifikowanych

Numer wniosku Status kandydata2023/P/04806 Zakwalifikowany2023/P/04857 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie2023/P/04353 Zakwalifikowany2023/P/03578 Zakwalifikowany2023/P/04270 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie2023/P/04269 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie2023/P/03801 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie2023/P/05306 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie2023/P/05230 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie2023/P/05035 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie2023/P/03653 Zakwalifikowany2023/P/04948 Zakwalifikowany w placówce o wyższym […]

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola „Akademia Pod Modrzewiem” Filia Ołtarzew – lista dzieci zakwalifikowanych

Numer wniosku Status kandydata2023/P/04573 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie2023/P/03563 Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie2023/P/04005 Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie2023/P/04237 Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie2023/P/04350 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie2023/P/03596 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie2023/P/04806 Zakwalifikowany w placówce o niższym priorytecie2023/P/04876 Zakwalifikowany w placówce o wyższym priorytecie2023/P/04196 Zakwalifikowany w placówce […]