Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Drodzy Rodzice,

Informujemy, iż od dnia 01.09.2020 Stowarzyszenie Rozwoju Macierzysza będzie prowadzić dwie placówki wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki:

  1. Publiczne Przedszkole „Akademia pod Modrzewiem” Filia Macierzysz przy ul. Sochaczewskiej 89a
  2. Publiczne Publiczne Przedszkole „Akademia pod Modrzewiem” Filia Ołtarzew przy ul. Hallera 10/8b (dawne przedszkole „Szczęśliwa gwiazdeczka”

Rekrutacja do obu placówek będzie się odbywać za pośrednictwem platformy rekrutacyjnej dostępnej na stronie www.rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl.

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem i procedurą rekrutacyjną. W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt:

Magdalena Kacperska 504 047 426

  Przedział czasowy
Przyjmowanie wniosków o
kontynuacji uczęszczania do
placówki
Początek:
02.03.2020 godzina 08:00 Koniec:
11.03.2020 godzina 15:00
Koniec wprowadzania wniosków o kontynuacji uczęszczania przez pracowników administracji   11.03.2020 godzina 15:00
Składanie przez opiekunów wniosków o przyjęcie kandydata Początek:
02.03.2020 godzina 08:00 Koniec:
31.03.2020 godzina 15:00
Przypomnienie o niepoprawnym wniosku w systemie dla użytkowników 27.03.2020 godzina 08:00
Przypomnienie o niezweryfikowaniu wniosków dla pracowników placówek   30.03.2020 godzina 08:00
Koniec wprowadzania wniosków przez pracowników administracji w rekrutacji podstawowej   31.03.2020 godzina 15:00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie kandydata   01.04.2020 godzina 08:00
Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych   10.04.2020 godzina 08:00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do placówki Wydarzenie rozpocznie się w dniu 10.04.2020 r. i potrwa do dnia 16.04.2020 r. godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych   17.04.2020 godzina 08:00