Ramowy rozkład dnia Sówek

7.00-8.00 Schodzenie się dzieci / do 8.00 odbywa się w grupie łączonej, w sali „Jeżyków”/ ogólnorozwojowe zabawy indywidualne i zespołowe (tematyczne, konstrukcyjne, techniczne, badawcze, działania twórcze)praca indywidualna z dziećmiprace porządkowe w sali,
8.00-8.20 Ćwiczenia poranne, zabawy muzyczno-taneczne, zabawy integrujące grupę
8.20-8.30 Przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych
8.30-9.00 Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.
9.00-9.30 Zajęcia edukacyjne w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową;
9.30-9.45 Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci /zabawy manipulacyjne, swobodna twórczość plastyczna, wdrażanie do gier i układanek edukacyjnych/
9.45-10.00 Owoc – wdrażanie zasad zdrowego odżywiania
10.00 – 11.00 Pobyt na świeżym powietrzu: gry i zabawy ruchowe kierowane przez nauczycielazabawy swobodne na placu przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego,spacery, wycieczki, obserwacje przyrodniczezachowanie bezpieczeństwa, zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnychw sytuacji niepogody zabawy ruchowe i dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację.
11.00 – 11.30 Zajęcia edukacyjne dodatkowe wg tygodniowego planu
11.30-12.30 Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci /zabawy manipulacyjne, swobodna twórczość plastyczna, wdrażanie do gier i układanek edukacyjnych/
12.30- 13.00 Drugie danie obiadowe – praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem; przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw; przypominanie zasad zdrowego żywienia
13.00 – 13.15 Relaksacja przy muzyce, w tym muzyce poważnej. Słuchanie bajki czytanej przez nauczyciela.
13.15 – 13.45 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne i grafomotoryczne, utrwalenie piosenek i wierszyków, ćwiczenia ruchowe przy muzyce. Zajęcia dodatkowe wg planu tygodniowego.
13.45 – 14.30 Zabawa swobodna wg zainteresowań dzieci, pobyt na świeżym powietrzu
14.30 – 15.00 Pierwsze danie obiadowe – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.
15.00– 16.00 Realizacja propozycji dzieci i nauczycielki: w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,,gry i zabawy dydaktycznepodsumowanie działań wychowawczo-dydaktycznych w ciągu dniaprace porządkowe.
16.00– 16.15 Podwieczorek
16.15– 17.00 Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci /zabawy manipulacyjne, swobodna twórczość plastyczna, wdrażanie do gier i układanek edukacyjnych/

31 thoughts on “Ramowy rozkład dnia Sówek”

  1. It’s hard to find knowledgeable people in this
    particular topic, but you sound like you know what you’re talking about!
    Thanks

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.