Ramowy rozkład dnia Jeżyków

7.00-8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań.

8.00-8.20

Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Zabawy ruchowe, ćwiczenia i zabawy rytmiczno-ruchowe. Zabawy integrujące zespół dziecięcy.

8.20-8.30

Przygotowanie do śniadania

8.30-9.00

Śniadanie I

9.00 – 9.30

Realizacja zajęć dydaktycznych z całą grupą w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego

9.30 – 10.30

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci

10.30 – 10.45

Drugie śniadanie

10.45 – 11.45

Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu, zabawy na sprzęcie przedszkolnym. W przypadku złej pogody, zabawy z „colorado”, ćwiczenia i zabawy ruchowe z użyciem piłek, szarf, woreczków itp.

11.45 – 12.00

Przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.30

Drugie danie

12.30 – 12.45

Czynności samoobsługowe: mycie ząbków, przygotowanie do relaksacji

12.45 – 13.15

Realizacja projektu „Cała Polska czyta dzieciom”, odpoczynek przy książce, słuchanie bajek i opowiadań nauczyciela, słuchanie muzyki w tym muzyki poważnej

13.15 – 14.15

Zabawy dowolne w sali, zajęcia dodatkowe wg zainteresowań dzieci, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne i grafomotoryczne, utrwalenie piosenek i wierszyków.

14.15 – 14.30

Zabawa ruchowa, przygotowanie do posiłku

14.30 – 14.45

Pierwsze danie-zupa

14.45 – 17.00

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy ruchowe ze śpiewem, zabawy integrujące zespół dziecięcy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.