Ramowy rozkład dnia Biedronki

7.00-8.00 Schodzenie się dzieci / do 8.00 odbywa się w grupie łączonej, w sali „Jeżyków” 4-latków/

q ogólnorozwojowe zabawy indywidualne i zespołowe (tematyczne, konstrukcyjne, techniczne, badawcze, działania twórcze)

q praca indywidualna z dziećmi

q prace porządkowe w sali,

8.00-8.20 Ćwiczenia poranne, zabawy muzyczno-taneczne integrujące grupę
8.20-8.30 Przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych
8.30-9.00 Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.
9.00-9.30 Zajęcia edukacyjne w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową;
9.30-10.15 Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci /zabawy manipulacyjne, swobodna twórczość plastyczna, wdrażanie do gier i układanek edukacyjnych/
10.15-10.30 Owoc – wdrażanie zasad zdrowego odżywiania
10.30-11.30 Pobyt na świeżym powietrzu:

q gry i zabawy ruchowe kierowane przez nauczyciela

q zabawy swobodne na placu przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego,

q spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze

w sytuacji niepogody zabawy ruchowe i dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację.

11.30 – 12.00 Zajęcia edukacyjne dodatkowe wg tygodniowego planu
12.00 – 12.30 Drugie danie obiadowe – praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem; przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw; przypominanie zasad zdrowego żywienia
12.30 – 12.45 Mycie ząbków, przygotowanie do odpoczynku poobiedniego
12.45 – 13.00 Relaksacja przy muzyce, w tym muzyce poważnej. Słuchanie bajki czytanej przez nauczyciela.
13.00 – 14.00 Leżakowanie
14.00 – 14.30 Rozbudzanie dzieci, czynności samoobsługowe
14.30 – 15.00 Pierwsze danie obiadowe – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.
15.00– 16.00 Realizacja propozycji dzieci i nauczycielki:

q w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,

q praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,,

q gry i zabawy dydaktyczne

q podsumowanie działań wychowawczo-dydaktycznych w ciągu dnia

q prace porządkowe.

16.00– 16.15 Podwieczorek
16.15– 17.00 Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci /zabawy manipulacyjne, swobodna twórczość plastyczna, wdrażanie do gier i układanek edukacyjnych/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.