Aktualności
Organ prowadzący

 Publiczne Przedszkole "Akademia Pod Modrzewiem" działa na podstawie zezwolenia Nr 1/2016 wydanego przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego. Organem prowadzącym przedszkole jest Stowarzyszenie Rozwoju Macierzysza.