Aktualności
Niezbędnik rodzica

 

Koszty   pobytu w przedszkolu

Pobyt   dziecka w godz. 8.00-13.00 jest bezpłatny. Pobyt dziecka 6-letniego w godz.   7.00-17.00 jest bezpłatny.

Pobyt   dziecka w godzinach 7.00-8.00 oraz 13.00-17.00 jest płatny 1 zł za każdą   rozpoczętą godzinę.

 

Koszty   wyżywienia

8.30   Śniadanie – 2 zł

10.00   Dzienna porcja owocowa – 1 zł

12.00   Drugie danie – 5 zł

14.30   Pierwsze danie obiadowe – 3 zł

16.00   Podwieczorek – 2 zł

 

 

 

 

 

 

 

Opłata   przedszkolna

Rozliczenie   płatności następować będzie po skończonym miesiącu tj. pierwsza płatność   będzie wyliczona po zakończeniu września z uwzględnieniem faktycznych   obecności dziecka.

Wysokość   miesięcznej opłaty przedszkolnej jest przesyłana sms do 5 dnia miesiąca   następnego na wskazany przez rodzica numer telefonu, a szczegółowe rozliczenie   na podany adres e-mail.

Nieobecność   dziecka w przedszkolu o godz. 9.00 oznacza zgłoszoną nieobecność całodniową i   odliczenie zdeklarowanej dziennej stawki żywieniowej.

Obecność dziecka w przedszkolu o godz. 9.00 oznacza korzystanie przez dziecko ze wszystkich zadeklarowanych posiłków dziennych oraz naliczenie zdeklarowanej dziennej stawki żywieniowej

Rodzic   jest zobowiązany do zdeklarowania ilości godzin dziennego pobytu dziecka. Na   podstawie deklaracji następuje naliczenie ilości godzin podlegająca   rozliczeniu z uwzględnieniem odliczeń za dni nieobecności w przedszkolu.

Termin   płatności do 15 dnia każdego miesiąca.

Dokonanie opłaty po terminie powoduje utratę prawa do   odliczeń.

 

 

Rada   Rodziców

Składka   na Grupową Radę Rodziców jest dobrowolna.

Wysokość   składki rodzice deklarują samodzielnie, uwzględniając bieżące potrzeby grupy   wynikające z realizacji założonych celów edukacyjno-wychowawczych

 

Czas pracy przedszkola

Przedszkole   jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00

 

Prosimy   o przyprowadzanie dzieci do godz. 8.30.    Wprowadzamy dziecko do sali informując nauczyciela, odbieramy za   wiedzą nauczyciela.

 

W   godzinach 8.00-13.00 przedszkole realizuje podstawę programową wychowania   przedszkolnego.

 

 

 

Nieobecność dziecka

Nieobecność   dziecka w przedszkolu o godz. 9.00 oznacza zgłoszoną nieobecność całodniową i   odliczenie zdeklarowanej dziennej stawki żywieniowej.

 

Obecność   dziecka w przedszkolu o godz. 9.00 oznacza korzystanie przez dziecko ze   wszystkich zadeklarowanych posiłków dziennych.

 

Spóźnienie   dziecka do przedszkola /dziecko przyjdzie po godz. 9.00/ należy zgłosić   telefonicznie najpóźniej do godz. 8.00 do P. Teresy Furmańczuk pod numerem   telefonu 792 514 106.

 

Brak   zgłoszenia spóźnienia powoduje nie uwzględnienie dziecka w całodziennym   wyżywieniu

 

 

Dni wolne w roku   przedszkolnym 2017/2018

1.11 (Dzień Wszystkich Świętych)

25.12 (Boże Narodzenie)

26.12 (Drugi Dzień Świąt)

01.01   (Nowy Rok)

2.04   (Poniedziałek Wielkanocny)

1.05 (Święto Pracy)

3.05 (Rocznica Konstytucji 3 Maja)

31.05 (Boże Ciało)

 

 

Kontakt

P.   Elżbieta Bacińska – w sprawach pedagogicznych /osobiście na terenie   przedszkola/

P.   Magdalena Kacperska – w sprawach organizacyjnych i finansowych /tel. 504 047   426/

P.   Teresa Furmańczuk – w sprawach związanych z żywieniem /tel. 792 514 106/