Aktualności
Akademia Pod Modrzewiem

Wycieczka do Centrum Kultury Błonie

W dniu

Pasowanie na Przedszkolaka

Drodzy Rodzice grupy "Biedronki"

Serdecznie zapraszamy na uroczyste "Pasowanie Na Przedszkolaka", które odbędzie się w dniu 27.10.2016r o godz. 15.30.

 

Dyżur pedagogiczny w dniu 31.10.2016

Drodzy Rodzice, przypominamy iż w dniu 31.10.2016 przedszkole pracuje w formie dyżuru wg. wcześniejszych zgłoszeń obecności dzieci.

 

Przedszkole jest czynne w godz. 7.00-17.00.

Prosimy o przyprowadzanie dzieci do godz. 8.30.  Wprowadzamy dziecko do sali informując nauczyciela, odbieramy za wiedzą nauczyciela. W godzinach 8.00-13.00 przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 

Nieobecność dziecka

Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszamy najpóźniej dzień wcześniej. Informację o nieobecności można przekazać osobiście do wychowawcy grupy lub wysłać sms pod numer telefonu 504 047 426.

Treść sms: „W dniu ........... imię i nazwisko dziecka będzie nieobecny/a” lub „W dniach ................ imię i nazwisko dziecka będzie nieobecny/a „. Wówczas następuje odliczenie stawki żywieniowej. Tylko zgłoszone nieobecności podlegają odliczeniu.

 

Miesięczne koszty pobytu dziecka w przedszkolu

-) Pobyt dziecka w godz. 8.00-13.00 jest bezpłatny

-) Pobyt dziecka w godzinach 7.00-8.00 oraz 13.00-17.00 jest płatny 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę

-) Koszt wyżywienia:

8.30 Śniadanie – 2,5 zł

10.00 Dzienna porcja owocowa – 1 zł

12.00 Drugie danie – 5 zł

14.30 Pierwsze danie obiadowe – 3 zł

16.00 Podwieczorek – 2 zł

-) termin płatności do 15 dnia każdego miesiąca

-) Dokonanie opłaty po terminie powoduje utratę prawa do odliczeń

-) Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Rozwoju Macierzysza

Macierzysz ul. Sochaczewska 89a

05-850 Ożarów Mazowiecki

92 1020 1185 0000 4202 0089 2471

tytuł: odpłatna działalność statutowa imię i nazwisko dziecka

 

Dni wolne w roku przedszkolnym 2015/2016

1.11 (Dzień Wszystkich Świętych) , 11.11 (Święto Niepodległości), 26.12 (Drugi Dzień Świąt), 6.01 (Święto Trzech Króli),

17.04 (Poniedziałek Wielkanocny), 1.05 (Święto Pracy), 3.05 (Rocznica Konstytucji 3 Maja), 15.06 (Boże Ciało)