Dyrektor przedszkola

Jestem wieloletnim pracownikiem oświaty.  Ukończyłam Studium Wychowania Przedszkolnego im. Marii Weryho-Radziwiłłowiczowej w Warszawie, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego z kierunkiem nauczanie początkowe oraz  Podyplomowe Studia Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto mam ukończone  Studium Języka Angloamerykańskiego dla Nauczycieli.

Przez 30 lat pracowałam w przedszkolach oraz szkołach podstawowych ucząc dzieci zarówno młodsze jak i starsze. Mam doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi. Od 1980 roku należałam do NSZZ „Solidarność”. W latach 1990 – 1992 byłam członkiem Zarządu Regionu oraz Przewodniczącą Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty.

Uczestniczyłam we wstępnych pracach integrujących działania międzynarodowe na polu oświaty w  Euroregionie „Nysa”. Pisałam artykuły do prasy nauczycielskiej na tematy związane z wdrażaniem reform oświatowych oraz biuletyn informacyjny dotyczący pracy Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty. Posiadam doświadczenie w pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą różnych środowisk. Podczas pracy w szkole integracyjnej zdobyłam umiejętność stosowania innych niż tradycyjne metod nauczania.

Obecnie zatrudniona jestem w Przedszkolu „Akademia Pod Modrzewiem”, w którym powierzono mi funkcję dyrektora pedagogicznego. W ramach swoich obowiązków zatwierdzam do realizacji miesięczne plany zajęć dydaktyczno- wychowawczych, nadzoruję awans zawodowy nauczycieli, prowadzę zajęcia otwarte, hospituję zajęcia nauczycieli oraz prowadzę dodatkowe zajęcia dla dzieci przygotowujących się do nauki w klasie pierwszej. Chętnie służę radą i pomocą młodym nauczycielom oraz rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola.

W wolnych chwilach pogłębiam swoje zainteresowania. Lubię literaturę  zawierającą treści psychologiczne oraz osadzoną w faktach historycznych. Uprawiam turystykę pieszą i  rowerową. Interesuję się muzyką. Słucham utworów zarówno klasycznych jak i współczesnych. Chętnie spotykam się z przyjaciółmi. W ludziach najbardziej cenię dobroć, otwartość na problemy innych, wrażliwość oraz pracowitość.

                                                                                   Elżbieta Bacińska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.