Dyrektor przedszkola

Jestem wieloletnim pracownikiem oświaty.  Ukończyłam Studium Wychowania Przedszkolnego im. Marii Weryho-Radziwiłłowiczowej w Warszawie, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego z kierunkiem nauczanie początkowe oraz  Podyplomowe Studia Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto mam ukończone  Studium Języka Angloamerykańskiego dla Nauczycieli.

Przez 30 lat pracowałam w przedszkolach oraz szkołach podstawowych ucząc dzieci zarówno młodsze jak i starsze. Mam doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi. Od 1980 roku należałam do NSZZ „Solidarność”. W latach 1990 – 1992 byłam członkiem Zarządu Regionu oraz Przewodniczącą Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty.

Uczestniczyłam we wstępnych pracach integrujących działania międzynarodowe na polu oświaty w  Euroregionie „Nysa”. Pisałam artykuły do prasy nauczycielskiej na tematy związane z wdrażaniem reform oświatowych oraz biuletyn informacyjny dotyczący pracy Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty. Posiadam doświadczenie w pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą różnych środowisk. Podczas pracy w szkole integracyjnej zdobyłam umiejętność stosowania innych niż tradycyjne metod nauczania.

Obecnie zatrudniona jestem w Przedszkolu „Akademia Pod Modrzewiem”, w którym powierzono mi funkcję dyrektora pedagogicznego. W ramach swoich obowiązków zatwierdzam do realizacji miesięczne plany zajęć dydaktyczno- wychowawczych, nadzoruję awans zawodowy nauczycieli, prowadzę zajęcia otwarte, hospituję zajęcia nauczycieli oraz prowadzę dodatkowe zajęcia dla dzieci przygotowujących się do nauki w klasie pierwszej. Chętnie służę radą i pomocą młodym nauczycielom oraz rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola.

W wolnych chwilach pogłębiam swoje zainteresowania. Lubię literaturę  zawierającą treści psychologiczne oraz osadzoną w faktach historycznych. Uprawiam turystykę pieszą i  rowerową. Interesuję się muzyką. Słucham utworów zarówno klasycznych jak i współczesnych. Chętnie spotykam się z przyjaciółmi. W ludziach najbardziej cenię dobroć, otwartość na problemy innych, wrażliwość oraz pracowitość.

                                                                                   Elżbieta Bacińska

134 thoughts on “Dyrektor przedszkola”

  1. Одновременно с этим существует и другая сторона формирования и организации высказывания.

  2. Tinder CNN news, https://go.skimresources.com/?id=74248X1555949&sref=https%3A%2F%2Ftracker.stylewish.me%2F&url=http%3A%2F%2Fbatmanapollo.ru&xs=1&xcust=sw-link–2&xguid=01F3G8C9DJ6YP5R9THHKSGG64R&persistence=1&checksum=9f79b798d89f8be5a7bd6b8c661976f517d4b284b5977b2cc7402b7b907df9cf – discord bots, Vital Signs, Fox News, The Faulkner Focus, youtube, and political news at today. United Kingdom, The Next Revolution with Steve Hilton, Fox Report Weekend, Russia, Storm Tracker, from more than 150 countries around the world.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.